ساعت کار مجتمع تجاری، تفریحی امیر

مجتمع تجاری تفریحی امیرمجتمع تجاری، تفریحی امیر جهت رفاه مشتریان این مجموعه، ساعات کار این مجتمع در روزهای پایانی سال 1396 ، تا ساعت 1 بامداد دایر می باشد.